Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Trigonella spruneriana Boiss.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Trigonella spruneriana Boiss.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.

Trigonella spruneriana

Trigonella spruneriana

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας.