Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

Οικογένεια: Basellaceae
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
Ξενόφυτο και αυτό. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.

Anredera cordifolia

Anredera cordifolia

Anredera cordifolia

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

Euphorbia maculata L.

Οικογένεια: Ευφορβιίδες
Euphorbia prostrata Aiton
Ξενόφυτο και αυτό. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Euphorbia maculata

Euphorbia maculata

Euphorbia maculata

Euphorbia maculata

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

Adiantum capillus-veneris L.

Οικογένεια: Pteridaceae
Adiantum capillus-veneris L. (Αδίαντο ή "κόμη της Αφροδίτης")
Σε υγρά μέρη. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr. 
Adiantum capillus-veneris

Adiantum capillus-veneris

Adiantum capillus-veneris

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Σε υγρες τοποθεσίες. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.grFlora of Greece web.
Cirsium vulgare

Cirsium vulgare

Cirsium vulgare

Cirsium vulgare

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Solanum villosum Mill.

Οικογένεια: Σολανίδες
Solanum villosum Mill.
Περισσότερες πληροφορίες στη Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece web.
Solanum villosum

Solanum villosum

Solanum villosum

Chenopodium opulifolium W.D.J. Koch & Ziz

Οικογένεια: Χηνοποδιίδες
Chenopodium opulifolium W.D.J. Koch & Ziz
Περισσότερες πληροφορίες στα ΦυτολόγιοFlora of Greece web.
Chenopodium opulifolium

Chenopodium opulifolium

Chenopodium opulifolium

Limonium proliferum (d'Urv.) Erben & Brullo

Οικογένεια: Plumbaginaceae
Limonium proliferum (d'Urv.) Erben & Brullo
Με φαρδιά γλαυκά φύλλα και κρατηροειδείς αδένες παντού. Περισσότερες πληροφορίες στη Φυτολόγιο, Flora of Greece web.
Limonium proliferum

Limonium proliferum

Limonium proliferum

Limonium proliferum

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Atriplex recurva d'Urv.

Οικογένεια: Αμαρανθίδες
Atriplex recurva d'Urv.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.grFlora of Greece web.
Atriplex recurva

Atriplex recurva

Atriplex recurva

Atriplex recurva

Mesembryanthemum nodiflorum L.

Οικογένεια: Aizoaceae
Mesembryanthemum nodiflorum L. edulis (L.) N.E.Br.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece web.

Mesembryanthemum nodiflorum

Mesembryanthemum nodiflorum

Mesembryanthemum nodiflorum

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Echinops sphaerocephalus L.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Echinops sphaerocephalus L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Φυτολόγιοgreekflora.grFlora of Greece web.
Echinops sphaerocephalus

Echinops sphaerocephalus

Echinops sphaerocephalus

Lotus corniculatus L.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Lotus corniculatus L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Lotus corniculatus

Lotus corniculatus

Lotus corniculatus

Lotus corniculatus

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron.

Οικογένεια: Αμαρανθίδες
Amaranthus sp
Ακόμα ένα επιγενές βλήτο, φθάνοντας τα 6, απο τα συνολικά 20 που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Amaranthus muricatus

Amaranthus muricatus

Amaranthus muricatus

Amaranthus muricatus