Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Agave americana L.

Οικογένεια: Agavaceae
Phalaris aquatica L.
Ξενόφυτο απο Β.Αμερική, έχει εγκατασταθεί σε διάφορες μεριές. Μόλις ανθίσει πεθαίνει, αλλά βγαίνουν δίπλα αρκετά "παιδάκια". Περισσότερες πληροφορίες στα Flora of Greece.
Agave americana

Agave americana

Agave americana

Phalaris aquatica L.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Phalaris aquatica L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Flora of Greece.
Phalaris aquatica

Phalaris aquatica

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

Οικογένεια: Basellaceae
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
Ξενόφυτο και αυτό. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.

Anredera cordifolia

Anredera cordifolia

Anredera cordifolia

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

Euphorbia maculata L.

Οικογένεια: Ευφορβιίδες
Euphorbia prostrata Aiton
Ξενόφυτο και αυτό. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Euphorbia maculata

Euphorbia maculata

Euphorbia maculata

Euphorbia maculata

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

Adiantum capillus-veneris L.

Οικογένεια: Pteridaceae
Adiantum capillus-veneris L. (Αδίαντο ή "κόμη της Αφροδίτης")
Σε υγρά μέρη. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr. 
Adiantum capillus-veneris

Adiantum capillus-veneris

Adiantum capillus-veneris

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Σε υγρες τοποθεσίες. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.grFlora of Greece web.
Cirsium vulgare

Cirsium vulgare

Cirsium vulgare

Cirsium vulgare

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Solanum villosum Mill.

Οικογένεια: Σολανίδες
Solanum villosum Mill.
Περισσότερες πληροφορίες στη Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece web.
Solanum villosum

Solanum villosum

Solanum villosum

Chenopodium opulifolium W.D.J. Koch & Ziz

Οικογένεια: Χηνοποδιίδες
Chenopodium opulifolium W.D.J. Koch & Ziz
Περισσότερες πληροφορίες στα ΦυτολόγιοFlora of Greece web.
Chenopodium opulifolium

Chenopodium opulifolium

Chenopodium opulifolium

Limonium proliferum (d'Urv.) Erben & Brullo

Οικογένεια: Plumbaginaceae
Limonium proliferum (d'Urv.) Erben & Brullo
Με φαρδιά γλαυκά φύλλα και κρατηροειδείς αδένες παντού. Περισσότερες πληροφορίες στη Φυτολόγιο, Flora of Greece web.
Limonium proliferum

Limonium proliferum

Limonium proliferum

Limonium proliferum

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Atriplex recurva d'Urv.

Οικογένεια: Αμαρανθίδες
Atriplex recurva d'Urv.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.grFlora of Greece web.
Atriplex recurva

Atriplex recurva

Atriplex recurva

Atriplex recurva