Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Plantago major L.

Οικογένεια: Πλανταγινίδες
Plantago major L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Plantago major

Plantago major

Plantago major

Aira elegantissima Schur

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Aira elegantissima Schur
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Aira elegantissima

Aira elegantissima

Aira elegantissima

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Trifolium angustifolium L.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Trifolium angustifolium L.
T. angustifolium L., Sp. Pl. 769 (1753). Μονοετές; βλαστοί 10-50 cm, με τρίχες κολλημένες, λίγοι, ο ένας συχνά ψηλότερος και άκμπτος όρθιος, οι άλλοι μικρότεροι και ανερχόμενοι διακλαδισμένοι απο τη βάση. Φυλλάρια (10-)20-80 Χ (1-)2-4 mm, ευθυτενή-λογχοειδή, μυτερά; παράφυλλα λογχοειδή-σουβλερά. Κεφάλια (15-)20-80 mm, μονήρη, ωοειδή ή κωνικά-κυλινδρικά; Κοτσάνια άνθους (10-)20-40(-60) mm. Τα δόντια του κάλυκα περίπου ίσα, ευθυτενή ή σουβλερά, στο τέλος φανερά, βλεφαριδωτά, η άκρη λεία με λίγες κοντές τρίχες. Άνθος 10-12 mm, ροζ, μικρότερο ή ίσο με τα δόντια του κάλυκα. Ξηρές τοποθεσίες; calcifuge (δεν αναπτύσσεται σε ασβεστούχα εδάφη). Σύγκρινε με το Trifolium infamia-ponertii. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Trifolium angustifolium

Trifolium angustifolium

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Ophrys scolopax Cav.

Οικογένεια: Ορχείδες
Ophrys scolopax Cav.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μαςΦυτολόγιο, greekflora.gr.
Ophrys scolopax

Ophrys scolopax

Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz

Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Lepidium coronopus

Lepidium coronopus

Lepidium coronopus

Lepidium coronopus

Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

Hedysarum spinosissimum L.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Hedysarum spinosissimum L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Hedysarum spinosissimum

Hedysarum spinosissimum

Hedysarum spinosissimum

Hedysarum spinosissimum

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

Οικογένεια: Κυπερίδες
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Όπως λέει και το όνομα, δίπλα στη θάλασσα. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Bolboschoenus maritimus

Bolboschoenus maritimus

Bolboschoenus maritimus

Bolboschoenus maritimus

Orobanche crenata Forssk.

Οικογένεια: Οροβαγχίδες
Orobanche crenata Forssk.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Orobanche crenata

Orobanche crenata

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Ophrys speculum Link

Οικογένεια: Ορχείδες
Οφρύς καθρέπτης (Ophrys speculum Link)
Η πιο ακριβοθώρητη. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μαςΦυτολόγιο, greekflora.gr.
Ophrys speculum
Ophrys speculum


Ornithogalum montanum Cirillo

Οικογένεια: Asparagaceae
Ornithogalum montanum Cirillo
Με το χαρακτηριστικά μεγάλο φύλλο. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιοgreekflora.gr.
Ornithogalum montanum

Ornithogalum montanum

Lathyrus amphicarpos L.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Lathyrus amphicarpos L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Lathyrus amphicarpos

Lathyrus amphicarpos

Lathyrus amphicarpos

Lathyrus amphicarpos

Lathyrus setifolius L.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Lathyrus setifolius L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Lathyrus setifolius

Lathyrus setifolius

Lathyrus setifolius

Lathyrus setifolius

Silene cretica L.

Οικογένεια: Καρυοφυλλίδες
Silene cretica L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Silene cretica

Silene cretica

Silene cretica

Silene cretica