Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Austrocylindropuntia subulata (Mόhlenpf.) Backeb.

Οικογένεια: Κακτίδες
Austrocylindropuntia subulata (Mόhlenpf.) Backeb.
Με πατρίδα τη Νότιο Αμερική, εισήχθη σαν καλλωπιστικό και εγκαταστάθηκε. Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece.
Austrocylindropuntia subulata

Austrocylindropuntia subulata

Austrocylindropuntia subulata

Astragalus pelecinus (L.) Barneby

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Astragalus pelecinus (L.) Barneby
Περισσότερες φωτογραφίες εαν τον ξανασυναντήσουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.grFlora of Greece web.
Astragalus pelecinus

Lactuca virosa L.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Lactuca virosa L.
Μετά απο χρόνια αναζήτησης, σε παρεξηγημένες φωτογραφίες απο το αρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece.
Lactuca virosa

Lactuca virosa

Lactuca virosa

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

Filago eriocephala Guss.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Filago eriocephala Guss.
Σε υγρά μέρη. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece.
Filago eriocephala

Filago eriocephala

Filago eriocephala

Allium hymettium Boiss. & Heldr.

Οικογένεια: Αμαρυλλίδες
Allium hymettium Boiss. & Heldr.
Ενδημικό της Ελλάδας, μόνο σε Στερεά, Πελοπόννησο. Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιοgreekflora.grFlora of Greece.
Allium hymettium

Allium hymettium
Allium hymettium

Allium hymettium

Allium hymettium

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Bromus scoparius L.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Bromus scoparius L.
"sheaths seem glabrous, inflorescence is dense, with very short branches" (Μετάφραση: λείος κολεός, πυκνή ταξιανθία, με κοντούς ποδίσκους). Μοιάζει λέει ο Nejo. Περισσότερες πληροφορίες στα Flora of Greece.
Bromus scoparius

Bromus scoparius

Bromus scoparius

Phalaris paradoxa L.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Phalaris paradoxa L.
Μονοετές, γύρω στα 60 εκ. Περισσότερες πληροφορίες στα Flora of Greece.
Phalaris paradoxa

Phalaris paradoxa

Phalaris paradoxa

Phalaris coerulescens Desf.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Phalaris coerulescens Desf.
Πολυετής πόα, με βολβώδη βάση, ύψος 1 μέτρο, αρκετά ψηλότερο απο το παρόμοιο Phalaris paradoxa και πολύ ψηλότερο απο το Phalaris minor. Χάρη στις οδηγίες και τις πολύτιμες πληροφορίες του Nejo. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece.
Phalaris coerulescens

Phalaris coerulescens

Phalaris coerulescens

Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Scandix australis L. subsp. australis

Scandix australis L. subsp. australis
"... ράμφος ισόπαχο με σπορόφορο τμήμα στην ενωσή τους, πέταλα εξωτερικά έως 2πλάσια από τα εσωτερικά......το παρόμοιο Scandix australis subsp. grandiflora πέταλα εξωτερικά > 2πλάσιο από τα εσωτερικά." λέει ο Χαράλαμπος. Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.grFlora of Greece.
Scandix australis

Scandix australis

Scandix australis

Rostraria cristata (L.) Tzvelev

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Τα spikelets (σταχύδια) "have more visible lemmas with short awns. The overall appearance of inflorescence is really like some Phalaris, but R. cristata is usually a small plant 10-30 cm, and Phalaris about 0,5 m" λέει ο Nejo. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.grFlora of Greece.
Rostraria cristata
Rostraria cristata

Rostraria cristata

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Stipa capillata L.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Stipa capillata L.
Ένα άτομο προς Χαμολιά μεριά. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece.
Stipa capillata

Stipa capillata

Stipa capillata

Stipa capillata

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Pimpinella peregrina L.

Pimpinella peregrina L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece.
Pimpinella peregrina

Pimpinella peregrina

Pimpinella peregrina

Pimpinella peregrina

Pimpinella peregrina

Pimpinella peregrina (νεαρό)

Vulpia ciliata Dumort.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Vulpia ciliata Dumort.
Ύψος γύρω στα 25 εκ. με πολλές τριχούλες, κανονικά πολύ πιο πυκνή ταξιανθία λέει ο Nejo. Το βρήκαμε ξεγινωμένο στον κήπο. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece.
Vulpia ciliata

Vulpia ciliata

Vulpia ciliata


Euphorbia serrata L.

Οικογένεια: Ευφορβιίδες
Euphorbia serrata L.
Πρώτη ή δεύτερη επίσημη δημοσίευση για την Ελλάδα που ελπίζουμε να έχει και το όνομα του Γιώργου που την παρατήρησε πρώτος. Επεκτατικό ζιζάνιο με διασπορά και καταγωγή απο τη Δυτική Μεσόγειο. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Euphorbia serrata

Euphorbia serrata

Euphorbia serrata

Euphorbia serrata

Euphorbia serrata

Euphorbia serrata (διασπορά)