Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. x Aster tripolium
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.

Tripolium pannonicum

Tripolium pannonicum

Tripolium pannonicum

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας.